PRIREDITVE “IZOBRAŽEVANJE ZA MIR”

Delavnica IZOBRAŽEVANJE ZA MIR – predstavitev

Uvod 

Izobraževanje za mir (angl. Peace Education Program) je inovativna multimedijska izobraževalna delavnica, ki jo je zasnovala Fundacija Prema Rawata. Namen delavnice  je pomagati udeležencem, da lahko odkrijejo lastne prirojene notranje vire kot oporo v vsakodnevnem življenju kot so: notranjo moč, možnost izbire in upanje, ter raziskujejo možnost osebnega miru.

Več informacij na spletni strani: http://tprf.org/programs/peace-education-program/

Prem Rawat že več kot 50 let govori o notranjem miru. Kot častni govorec je dvakrat nastopil v evropskem parlamentu. Govoril je tudi v angleškem, italijanskem, avstralskem in argentinskem parlamentu ter v mnogih drugih mednarodnih ustanovah (Oxfordski, Harvardski in drugih univerzah ter izobraževalnih ustanovah), kot tudi v Združenih narodih. Kot svetovni ambasador miru je dobil mnogo priznanj. Do sedaj je govoril več kot 12 milijonom ljudi in v več kot 50 državah. Tudi v Ljubljani je govoril šestkrat v Cankarjevem domu.

Sporočilo Prema Rawata je, da lahko vsak človek doseže notranji mir in zadovoljstvo, ne glede na zunanje okoliščine kot so kultura, socialni položaj, rasa ali religija.

Fundacija Prema Rawata (TPRF: http://www.tprf.org/  je bila ustanovljena leta 2001 in nudi mednarodno pomoč pri zagotavljanju temeljnih človekovih potreb kot so hrana, voda in mir. Fundacija je pomagala razviti delavnico Izobraževanje za mir, ki temelji na nastopih Prema Rawata po svetu.

Delavnica

Delavnica je uveljavljena po vsem svetu in je bila izvedena že več kot tisočkrat. Tudi v Sloveniji smo jo že začeli uspešno izvajati.

Izobraževanje za mir je zasnovano kot 10 urna delavnica, ki se sestoji iz avdio, video in pisnega gradiva, posebej izbranega iz mednarodnih nastopov Prema Rawata. Za sodelovanje vsak udeleženec dobi delovni zvezek in zbirko desetih zgodb.

Program se izvaja enkrat tedensko in traja po eno uro. Ob predstavitvi določene teme se uporabi video posnetek, čas za razmišljanje in pisno gradivo. Teme delavnice so: izbira,  dostojanstvo,  jasnost,  razumevanje,  mir,  upanje,  samozavedanje,  zmožnost, da ceniš,  notranja moč in zadovoljstvo.

Ob zaključku zadnje delavnice, dobi vsak udeleženec potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Za organizacijo in izvedbo delavnic skrbijo pooblaščeni prostovoljci fondacije.

VABLJENI NA DELAVNICE IZOBRAŽEVANJE ZA MIR