PROGRAM IZOBRAŽEVANJE ZA MIR

Angl. PEP – Peace Education Program

Program Izobraževanje za mir je sestavljen iz desetih delavnic, ki raziskujejo pomen osebnega miru. Vsaka od delavnic udeležencem pomaga pri odkrivanju lastnih notranjih virov, da bi lahko živeli bolj polno življenje. Vsaka je osredotočena na eno od deset različnih tem: mir, zmožnost, da ceniš, notranja moč, samozavedanje, jasnost, razumevanje, dostojanstvo, izbira, upanje in zadovoljstvo.

Osnovno gradivo za vsako temo je izbor video odlomkov iz govorov Prema Rawata. Vsak delavnica vključuje tudi čas za razmislek, razpravo udeležencev ter pisno gradivo. Delavnice so interaktivne, multimedijske, niso povezane z religijo ter preverjeno koristijo različnim skupinam ljudi v več kot 80 državah.

Opisi različnih programov PEP:
Trenutno potekajo štirje različni programi PEP, od tega so prvi trije prevedeni v slovenščino.
Organizatorji PEP se lahko odločijo, s katerim programom najprej začnejo in niso nujno zaporedni.
Tukaj je nekaj posebnosti vsakega programa:

PEP 1: Delavnice trajajo po 1 uro. Vključuje kratke in daljše videoposnetke ter pet animiranih kratkih filmov. Na vsaki delavnici sta vključena dva odmora za razmislek, ki ju lahko povezovalec izkoristi po svoji presoji.

PEP 2: Vsaka delavnica traja približno 35 minut. PEP 2 je primeren za občinstvo vseh starosti, vključno z mladimi v srednjih šolah. Vsaka delavnica ima določena dva odmora za razmislek. PEP 2 vključuje tudi nekaj medijskih intervjujev s Premom Rawatom.

PEP 3: PEP 3 omogoča, da delavnice časovno prilagodite, odvisno od občinstva. Če je na podlagi omejitev za občinstvo ali urnika potrebno krajše predvajanje, lahko predvajate polovico delavnice na eni prireditvi in drugo polovico na naslednji. Obstajata tudi dva odmora za razmislek, navedena sta v delovnem zvezku.

Zbirka PEP (PEP CL): PEP CL ni preveden v slovenščino. Je privlačen sklop kratkih video posnetkov, ki trajajo od 1 do 10 minut, izbranih predvsem iz PEP 1, 2 in 3. PEP CL vključuje odlomke daljših videov PEP, zabavne animirane kratke filme in refleksije s skupnim trajanjem manj kot 30 minut za vsako delavnico. Priloženo je pisno gradivo, delovni zvezki in po ena stran za vsako temo.